ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, Δημητρίου Βερβεσού με  τον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη, έγινε δεκτή η πρόταση του δικηγορικού σώματος για τον ορισμό δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων και στις αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων και υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες εργατικών σωματείων, λοιπών συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, που τώρα επεκτείνεται και σε αθλητικά σωματεία και υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και Ομοσπονδίες, είχε προβλεφθεί, το πρώτον, στο άρθρο 52 ν. 4446/2016.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 3 του νέου νομοσχεδίου: «Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από το Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της γ.σ.».

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.