Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. - Εξυπηρέτηση
Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: [email protected]