ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/07/2018 ΕΩΣ 26/07/201

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

BADMINTON

ΜΟΝΤ

ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

UNICORNS

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

09:30-10:30

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

10:30-11:30

UNICORNS

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

 

12:00-13:00

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

 

BRAZILIANS

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

UNICORNS

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

13:00-14:00

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

UNICORNS

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

   

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

ΤΡΙΤΗ 17/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

BADMINTON

ΤΖΟΥΝΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔ/ΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

 

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ/

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

UNICORNS

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

 

09:30-10:30

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

UNICORNS

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

10:30-11:30

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

 

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

UNICORNS

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

12:00-13:00

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

   

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

   

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ/

UNICORNS

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

13:00-14:00

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ/

UNICORNS

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

   

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

ΤEΤΑΡΤΗ 18/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

BADMINTON

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

   

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

UNICORNS

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

 

09:30-10:30

 

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

UNICORNS

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

10:30-11:30

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

UNICORNS

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

   

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

12:00-13:00

UNICORNS

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

   

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

13:00-14:00

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

   

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

   

UNICORNS

ΘΑΛΑΣΣΑ: ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΜΑΝΕΛΑ

 

ΠΕΜΠΤΗ 19/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

BADMINTON

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

UNICORNS

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

09:30-10:30

 

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

UNICORNS

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

 

10:30-11:30

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

UNICORNS

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

 

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

12:00-13:00

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

     

UNICORNS

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

13:00-14:00

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ/

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

   

UNICORNS

 

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ: RONALDO-MESSI JUNIORS- ΑΕΤΟΙ & ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ-ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΜΑΝΕΛΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

BADMINTON

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

09:30-10:30

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

 

10:30-11:30

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

 

12:00-13:00

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

13:00-14:00

   

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ/ ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(ΠΑΡΚΟ)

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ: BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ & UNICORNS

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΜΑΝΕΛΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

BADMINTON

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

     

09:30-10:30

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

UNICORNS

     

10:30-11:30

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

UNICORNS

 

12:00-13:00

     

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

UNICORNS

13:00-14:00

     

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

ΘΑΛΑΣΣΑ: ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΙ & ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ/ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΚΙΛΙΣΜΑΝΗ, ΤΣΙΑΝΤΟΥ

 

 

ΤΡΙΤΗ 24/7

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

BADMINTON

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

     

09:30-10:30

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

   

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

 

10:30-11:30

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

     

12:00-13:00

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

     

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

13:00-14:00

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

 

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

ΘΑΛΑΣΣΑ: RONALDO-MESSI JUNIORS- ΑΕΤΟΙ, BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ &UNICORNS

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΤΣΙΑΝΤΟΥ

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

BADMINTON

ΜΟΝΤ

ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

 

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

UNICORNS

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

09:30-10:30

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

10:30-11:30

UNICORNS

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

     

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

12:00-13:00

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

 

UNICORNS

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

13:00-14:00

RONALDO- ΑΕΤΟΙ

UNICORNS

   

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ

 

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

(ΠΑΡΚΟ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/07/2018 ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΑΣ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.