ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP B' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 2/07/2018 ΕΩΣ 6/07/201

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΜΟΝΤ

ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

UNICORNS

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

09:30-10:30

UNICORNS

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

 

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

10:30-11:30

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

12:00-13:00

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

ΑΕΤΟΙ (Δ)

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

(Α)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

13:00-14:00

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

   

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

UNICORNS

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

(Α)

ΤΡΙΤΗ 3/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΕΛΛΗΝ. ΠΑΡΑΔ. ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

09:30-10:30

ΑΕΤΟΙ (Δ)

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

(Α)

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

   

10:30-11:30

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

12:00-13:00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

     

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

13:00-14:00

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

     

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

ΘΑΛΑΣΣΑ: UNICORNS, BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ, GIRLS ACADEMY

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΚΙΛΙΣΜΑΝΗ, ΤΣΩΝΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ

ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΑΕΤΟΙ (Δ)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

   

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

09:30-10:30

UNICORNS

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

   

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

 

10:30-11:30

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

 

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

12:00-13:00

ΑΕΤΟΙ (Δ)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

   

UNICORNS

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

13:00-14:00

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

   

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΘΑΛΑΣΣΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ, ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΦΑΙΗ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 

ΠΕΜΠΤΗ 5/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΜΟΝΤ

ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

(ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

   

09:30-10:30

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

 

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

   

UNICORNS

 

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

10:30-11:30

 

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

12:00-13:00

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

   

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

   

UNICORNS

13:00-14:00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α) ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

       

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

UNICORNS

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

ΘΑΛΑΣΣΑ: ΚΕΡΑΥΝΟΙ, RONALDO-MESSI JUNIORS & ΑΕΤΟΙ

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΤΣΙΑΝΤΟΥ, ΜΑΝΕΛΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΚΟΜΙΑΝΟΣ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΜΟΝΤ. ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

UNICORNS

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

09:30-10:30

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

UNICORNS

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

 

10:30-11:30

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

UNICORNS

ΑΕΤΟΙ (Δ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

   

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

 

12:00-13:00

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

 

UNICORNS

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

13:00-14:00

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

     

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ (Β)

 

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

(ΠΑΡΚΟ)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 ΘΑΛΑΣΣΑ: ΔΕΛΦΙΝΙΑ, GIRLS ACADEMY

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΚΙΛΙΣΜΑΝΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΜΟΝΤ

ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

UNICORNS

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

09:30-10:30

UNICORNS

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

 

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

10:30-11:30

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

12:00-13:00

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

ΑΕΤΟΙ (Δ)

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

(Α)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

13:00-14:00

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

   

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

UNICORNS

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

 

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

(Α)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

 

 

ΤΡΙΤΗ 10/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

 

UNICORNS

   

09:30-10:30

ΑΕΤΟΙ (Δ)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

UNICORNS

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

   

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

10:30-11:30

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

UNICORNS

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

(Α)

   

ΑΕΤΟΙ (Δ)

 

12:00-13:00

UNICORNS

       

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

 

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡ(Α)

13:00-14:00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡ(Α)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

   

UNICORNS

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

BRAZILIANS

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

   

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΘΑΛΑΣΣΑ: ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ, ΔΕΛΦΙΝΙΑ, GIRLS ACADEMY

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΜΑΝΕΛΑ, ΤΣΙΑΝΤΟΥ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ

ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΑΕΤΟΙ (Δ)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

   

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

09:30-10:30

UNICORNS

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

   

10:30-11:30

 

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

 

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

12:00-13:00

ΑΕΤΟΙ (Δ)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

   

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΑΡΔOΥΛΕΣ (Β)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 

UNICORNS

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

13:00-14:00

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

   

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

UNICORNS

ΑΕΤΟΙ (Δ)

 

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΠΑΡΚΟ

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ, ΚΕΡΑΥΝΟΙ

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΦΑΙΗ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ

 

ΠΕΜΠΤΗ 12/7

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

BADMINTON

ΜΟΝΤ

ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

08:30-09:30

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

 

09:30-10:30

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

UNICORNS

 

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

10:30-11:30

 

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

UNICORNS

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

 

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

 

12:00-13:00

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

   

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

 

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΠΑΡΚΟ

UNICORNS

13:00-14:00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α) ΔΕΙΣΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

BRAZILIANS- ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ/

UNICORNS

   

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

   

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

 ΘΑΛΑΣΣΑ: RONALDO-MESSI JUNIORS, ΑΕΤΟΙ (& ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ UNICORNS, BRAZILIANS, ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ)

ΣΥΝΟΔΟΙ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ, ΤΣΩΝΗ, ΜΑΝΕΛΑ

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7

 

ΩΡΑΡΙΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΒΟΛΛΕΫ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΝΙΣ

ΤΟΞΟ

ΕΝΟΡΓΑΝ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ

ΧΟΡΟΙ

ΕΛΛ. ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

ΠΑΙΔ. ΠΑΙΧΝ./

ΣΤΙΒΟΣ

08:30-09:30

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

UNICORNS

BRAZILIANS

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

09:30-10:30

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

BRAZILIANS

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

UNICORNS

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

10:30-11:30

ΚΕΡΑΥΝΟΙ

(Β)

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ (Α)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ (Α)

ΑΕΤΟΙ (Δ)

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ

(Ε)

UNICORNS

BRAZILIANS

ΔΕΛΦΙΝΙΑ (Γ)

RONALDO-MESSI JUNIORS (Γ)

ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ (Β)

 

GIRLS ACADEMY

(Δ & Ε)

12:00-14:00

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ B΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.