ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 26/08/2019 ΕΩΣ 06/09/2019

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 07.00 έως 08.20

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 14.00  έως 16.00

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΙΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

09:30-10:30

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΑΓ/ΚΟΡ Α΄

10:30-11:30

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

ΑΓ/ΚΟΡ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

12:00-13:00

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΑΓ/ΚΟΡ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

13:00-14:00

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΑΓ/ΚΟΡ Α΄ ΠΑΡΚΟ

ΤΡΙΤΗ 27/08

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

09:30-10:30

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

10:30-11:30

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

12:00-13:00

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

13:00-14:00

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄ ΠΑΡΚΟ

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/08

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

09:30-10:30

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

10:30-11:30

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

12:00-13:00

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

13:00-14:00

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

 

ΠΕΜΠΤΗ 29/08

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

09:30-10:30

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

10:30-11:30

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

12:00-13:00

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

13:00-14:00

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/08

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

09:30-10:30

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

10:30-11:30

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

12:00-13:00

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

13:00-14:00

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ & ΠΙΡΑΝΧΑΣ (Α)΄

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

09:30-10:30

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΑΓ/ΚΟΡ Α΄

10:30-11:30

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

ΑΓ/ΚΟΡ Α΄

΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

12:00-13:00

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΑΓ/ΚΟΡ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

13:00-14:00

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΑΓ/ΚΟΡ Α΄

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 3/9

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ & ΛΕΑΙΝΕΣ

ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

09:30-10:30

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ & ΛΕΑΙΝΕΣ

ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

10:30-11:30

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ & ΛΕΑΙΝΕΣ

ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

12:00-13:00

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ & ΛΕΑΙΝΕΣ

ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

13:00-14:00

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ & ΛΕΑΙΝΕΣ

ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ

ΤEΤΑΡΤΗ 4/9

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

09:30-10:30

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

10:30-11:30

΄ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

12:00-13:00

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

13:00-14:00

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΠΕΜΠΤΗ 5/9

 

ΩΡΟΛ/Ο

ΠΡΟΓ/ΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΠΛΑΚΑΣ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΤΣΕΡΤΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΤΟΞΟ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMINTON

(ΚΟΜΙΑΝΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΠΑΡ. ΧΟΡΟΙ

(ΜΑΝΕΛΑ)

ΣΤΙΒΟΣ

( ΤΣΙΑΝΤΟΥ)

ΤΖΟΥΝΤΟ

(ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ)

08:30-09:30

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

09:30-10:30

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

10:30-11:30

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

12:00-13:00

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

13:00-14:00

ΑΕΤΟΙ Ε΄ΣΤ΄

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΑΓ-ΚΟΡ. Β΄

ΛΥΚΟΙ Γ΄/Δ΄

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Α΄

ΝΕΡΑΪΔΕΣ Γ΄/Δ΄

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.