ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP A' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 19/06/2023 ΕΩΣ 30/06/2023

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2023

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

BADMINTON

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

8:30-09:45

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

Χ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

9:45-11:00

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

Χ

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

11:00-12:00

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

Χ

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

12:00-12:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:45-14:00

 

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

(κλειστό γυμναστηριο για πινγκ-πονγκ)

Χ

(BADMINTON)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

BADMINTON

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

(Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες)

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

(κλειστό γυμναστηριο με Χρήστο για πινγκ-πονγκ)

ΤΡΙΤΗ 20/6/2023

ΠΡΟΓΡ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

BADMINTON

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

(Νίκη)

08:30-09:45

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

Χ

(ΒΟΗΘΟΣ)

Χ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

09:45-11:00

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

Χ

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

Χ

(ΒΟΗΘΟΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

11:00-12:00

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

Χ

(ΒΟΗΘΟΣ)

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

Χ

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ)

12:00-12:45

   

12:45-14:00

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

X

(ΒΟΗΘΟΣ)

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

(BAD

MINTON)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

(Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες)- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6/2023

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

BADMINTON

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

8:30-09:45

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

(GIRLS POWER)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

(ΓΟΡΓΟΝΕΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 7

(ΜΑΧΗΤΕΣ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

(FLOWERS)

Χ

(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ/

ΣΤΙΒΟΣ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ)

Χ

ΑΓΟΡΙΑ 8_ (SANTA)

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

9:45-11:00

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

(FLOWERS)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

(GIRLS POWER)

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ)

Χ

(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ/

ΣΤΙΒΟΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 7_8

(ΜΑΧΗΤΕΣ)

Χ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

(ΓΟΡΓΟΝΕΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 8

(SANTA)

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

(ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ)

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ)

11:00-12:00

ΑΓΟΡΙΑ 8_

(SANTA)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ)

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

(ΓΟΡΓΟΝΕΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

Χ

ΑΓΟΡΙΑ 7_

(ΜΑΧΗΤΕΣ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

(GIRLS POWER)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

(FLOWERS)

12:00-12:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:45-14:00

 

ΑΓΟΡΙΑ 7_

(ΜΑΧΗΤΕΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

(κλειστό γυμναστηριο  για πινγκ-πονγκ)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

Χ

(BADMINTOΝ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

(FLOWERS)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

(ΓΟΡΓΟΝΕΣ)

BADMINTON

ΑΓΟΡΙΑ 8_

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

(SANTA)

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

(Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες)

(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

(GIRLS POWER)

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

(κλειστό γυμναστηριο με Χρήστο για πινγκ-πονγκ)

ΠΕΜΠΤΗ 22/6/2023

ΠΡΟΓΡ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

BADMINTON

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

(Νίκη)

08:30-09:45

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 8_

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

Χ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

FLOWERS

Χ

(ΒΟΗΘΟΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 7_

ΜΑΧΗΤΕΣ

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

09:45-11:00

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 8_

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 7_

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

GIRLS POWER

Χ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

Χ

(ΒΟΗΘΟΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

FLOWERS

11:00-12:00

ΑΓΟΡΙΑ

5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

FLOWERS

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 8_

SANTA

Χ

(ΒΟΗΘΟΣ)

ΑΓΟΡΙΑ 7_

ΜΑΧΗΤΕΣ

Χ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ)

12:00-12:45

   

12:45-14:00

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

GIRLS POWER

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

Χ

(ΒΟΗΘΟΣ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

(BAD

MINTON)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

FLOWERS

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 8_

SANTA

(Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες)- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7_

ΜΑΧΗΤΕΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/2023

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΫ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

BADMINTON

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

8:30-09:45

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7_

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

SANTA

Χ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

9:45-11:00

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7_

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

SANTA

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

Χ

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

FLOWERS

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

11:00-12:00

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

SANTA

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

Χ

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7_

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

GIRLS POWER

12:00-12:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:45-14:00

 

ΑΓΟΡΙΑ 7_

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10 & άνω

GIRLS POWER

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

(κλειστό γυμναστηριο για πινγκ-πονγκ)

Χ

(BADMINTON)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9

FLOWERS

 

BADMINTON

ΑΓΟΡΙΑ 9_10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

(Μαυρίκα & Κουερίνη)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ 5_6

ΝΙΚΗΤΕΣ

(Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες)

ΑΓΟΡΙΑ 8_9

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ

11 & άνω

(κλειστό γυμναστηριο με Χρήστο για πινγκ-πονγκ)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/2023

ΠΡΟΓ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΥ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΜΑΥΡΙΚΑ &

ΚΟΥΕΡΙΝΗ)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

BADMIΝ

08:30-09:45

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

-

09:45-11:00

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

 

11:00-12:00

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

 

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

 

12:00-

12:45

   

 

Δ

 

Ι

 

Α

 

Λ

 

Ε

 

Ι

 

Μ

 

Μ

 

Α

12:45-14:00

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧΝΙΔΙ

-

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

 

ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΑΓΟΡΙΑ 9

(ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ)

                       

ΤΡΙΤΗ 27/6/2023

ΠΡΟΓ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΥ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΜΑΥΡΙΚΑ &

ΚΟΥΕΡΙΝΗ)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

08:30-09:45

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

-

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

09:45-11:00

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

-

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ)

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

 

11:00-12:00

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

 

-

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ)

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

12:00-

12:45

   

 

Δ

 

Ι

 

Α

 

Λ

 

Ε

 

Ι

 

Μ

 

Μ

 

Α

12:45-14:00

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

-

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΝΚ

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

(ΜΠΑΝΤΜΙΝ)

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧΝ.

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

                       

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 /6/2023

ΠΡΟΓ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΥ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΜΑΥΡΙΚΑ &

ΚΟΥΕΡΙΝΗ)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

08:30-09:45

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

 

09:45-11:00

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ -

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

)

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

 

11:00-12:00

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6-ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧ.

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

 

12:00-

12:45

   

 

Δ

 

Ι

 

Α

 

Λ

 

Ε

 

Ι

 

Μ

 

Μ

 

Α

12:45-14:00

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

- ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9 ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

 

 

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧΝ.

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

 

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

                       

 

 ΠΕΜΠΤΗ 29/6/2023

ΠΡΟΓ

ΒΟΛΛΕΥ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΜΑΥΡΙΚΑ &

ΚΟΥΕΡΙΝΗ)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

08:30-09:45

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

-

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

09:45-11:00

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ -

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

 

11:00-12:00

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

 

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8-

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ)

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

12:00-

12:45

 

 

Δ

 

Ι

 

Α

 

Λ

 

Ε

 

Ι

 

Μ

 

Μ

 

Α

12:45-14:00

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΝΚ

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

(ΜΠΑΝΤΜΙΝ)

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧΝΙΔΙ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9 ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧΝ.

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8-

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

                     

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΓ

ΜΠΑΣΚΕΤ

(ΑΘΗΝΑ)

ΒΟΛΛΕΥ

(ΣΠΥΡΟΣ)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

(ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΤΕΝΙΣ

(ΜΑΥΡΙΚΑ &

ΚΟΥΕΡΙΝΗ)

ΡΥΘΜΙΚΗ

(ΚΑΤΕΡΙΝΑ)

ΕΝΟΡΓΑΝΗ

(ΝΑΝΤΙΑ)

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

(ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΤΙΒΟΣ

(ΕΙΡΗΝΗ)

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

(ΔΕΣΠΟΙΝΑ)

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

(ΓΟΝΑΤΟΣ)

08:30-09:45

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

-

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9-

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

09:45-11:00

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

11:00-12:00

TOP MASTERS

ΑΓΟΡΙΑ 9

FLOWERS

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ

ΑΓΟΡΙΑ 10

ΚΟΧΥΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8

GIRLS POWER

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ

ΜΑΧΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 7

SANTA

ΑΓΟΡΙΑ 8

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6

ΝΙΚΗΤΕΣ

ΜΑΓΚΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 5-6

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ

12:00-

12:45

 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:45-14:00

 

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

 

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.