Ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τον ΠΑΟΔΑΠ

Έχουμε εισέλθει εδώ και πολύ καιρό, σε μια εποχή που απαιτεί να εξυπηρετούνται οι πολίτες ηλεκτρονικά, πρώτον για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία τους και δεύτερον για να εξοικονομούνται εργατοώρες και προσωπικό. Και τα δυο, έχουν οικονομικό όφελος, πλην των άλλων, για τους πολίτες, αφού εξοικονομούνται χρήματα από την μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγία Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ), από τις αρχές του επομένου έτους, εκσυγχρονίζεται και σε αυτόν τον τομέα. Εγκαθιστά εφαρμογή -web application- μέσω της οποίας:

α. Θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική διαχείριση των αθλητικών και πολιτιστικών δομών και υποδομών του Οργανισμού.

β. Εκ μέρους των χρηστών-ωφελουμένων του Οργανισμού, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως και δικαιολογητικών καθώς και η πληρωμή του αντιτίμου (για το οποίο θα εκτυπώνεται απόδειξη) για την εγγραφή τους στα προγράμματά μας καθώς και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως της εγγραφής τους.

γ. Θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αμέσου ενημερώσεως των χρηστών-ωφελουμένων, για οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία που θα τους αφορά

δ. Οι χρήστες-ωφελούμενοι, θα εφοδιαστούν δωρεάν με ηλεκτρονική κάρτα μέλους για την καταγραφή τους κατά την προσέλευσή τους, μέσω scanner, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

ε. Κατά την προμήθεια της εφαρμογής, την καταχώρηση και τήρηση των δεδομένων στη βάση κ.λπ. θα τηρηθούν όσα επιβάλει ο κανονισμός με αριθ. 2016/679 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ

Σπύρος Παπασπύρος

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.