• Αρχική
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
  • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. (ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 196 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ. ΕΡΓ-ΥΠΗΡ. ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

2. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 197 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

3. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 198 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ 2018 πατήστε εδώ

4. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 199 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ

5. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 200 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ

6. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 201 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

1.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 186 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 176-2018 Α.Δ.Σ. πατήστε εδώ

2.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 187 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ πατήστε εδώ

3.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 188 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

4.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 189 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ 2018-2019 πατήστε εδώ

5.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 190 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019 πατήστε εδώ

6.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 191 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛ. ΠΡΟΣ. ΣΜΕ 2018-2019 πατήστε εδώ

7. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 192 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

8.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 193 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

9.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 194 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛ. ΕΡΓ. -ΥΠΗΡ. ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

1.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 174 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

2.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 175 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ.Φ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2018-2019 πατήστε εδώ

3.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 176 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤ. ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

4.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 177 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ πατήστε εδώ

5.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 178 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ πατήστε εδώ

6.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 179 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝ.-ΠΡΟΠΟΝ. ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 πατήστε εδώ

7.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 180 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

8.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 181 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ πατήστε εδώ

9.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 182 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ πατήστε εδώ

10.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 183 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟ πατήστε εδώ

11.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 184 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΙΣΤ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΙΣ 19-12-2018 πατήστε εδώ

12.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 185 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

 

1.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 162 ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

2.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 163 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟΥ 2018-2019 πατήστε εδώ

3.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 164 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ 11-11-2018 πατήστε εδώ

4.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 165 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ πατήστε εδώ

5.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 166 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΕΡΓ. 2018 πατήστε εδώ

6.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 167 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

7.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 168 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

8.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 170 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

 

1.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 153 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

2.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 154 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΟΔΑΠ ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

3.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 155 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ Π4Ρ5ΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓ.-ΥΠΗΡ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

4.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 156 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2018-19 πατήστε εδώ

5.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 157 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ 2018-2019 πατήστε εδώ

6.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 158 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ 2018-2019 πατήστε εδώ

7.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 159 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ΜΕ 3 πατήστε εδώ

 

1.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 147 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΟΔΑΠ ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

2.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 148 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.-6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΟΔΑΠ ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

3.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 149 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

4.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 150 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 123-2018 Α.Δ.Σ. πατήστε εδώ

5.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 151 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 141-2018 ΑΔΣ πατήστε εδώ

6.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 152 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 142-2018 ΑΔΣ πατήστε εδώ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ