• Αρχική
 • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. (ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 42 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 43 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.-3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 44 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 45 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ OPUS πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 47 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 40 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 41 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 32 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.Υ. ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 33 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 34 0ΡΘΗ ΕΠΑΝ.-2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 35 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 37 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 38 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 25 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 28 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 29 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 30 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ OPUS πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 20 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 21 Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση αντίστοιχων  πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020-ΟΡΘΗ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-ΟΡΘΗ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 23 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΟΔΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 24 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 9 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 11 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 12 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ