• Αρχική
 • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. (ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 115 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 116 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 116 ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 117 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 118 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 119 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 106 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 107 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 108 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 100-2020 Α.Δ.Σ. πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 109 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΔΙΣΜΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΑΝΩΝ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 110 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 111 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ Η ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ OPUS πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 112 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΤΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 113 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΟΔΑΠ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 114 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 100 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΔΙΣΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΙΑΝΩΝ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 101 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 102 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΑΦΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΔΟΥ ΝΟΤΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 103 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 104 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 105 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 97 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚ-ΚΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 98 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡ.ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 99 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚ-ΚΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 88 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 -Ο0ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 89 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 90 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 91 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 92 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 93 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟΑΠ ΓΙΑ ΠΡΟΠ.-ΑΓΩΝ.ΩΡΕΣ 2020-2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 94 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ  ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 95 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 96 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 79 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 80 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΠΑΝΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 81 ΕΞΕΙΔΙΞΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ 
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 82 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤ. ΔΙΗΜΕΡΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 83 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2020-2021- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 84 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ 2020-2021 -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ- ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 85 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ 2020-2021 -ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

 •  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 69 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ.ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ - ΟΡΘΗ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 70 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ