• Αρχική
 • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. (ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΟΤΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 28 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Α. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 29 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΞΟΥΣΙΟΔ.ΝΟΜ.ΕΚΠΡΟΣ. πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 31 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΟΔΑΠ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΓΕΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 18 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 19 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 21 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤ.-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ 2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 22 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 23 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ 14ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 9 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 10 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥς 2021 πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 5 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.Υ. ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 6 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 2 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 3 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.