ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Παπασπύρος Σπυρίδων (Πρόεδρος)

2. Γουργούλης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος)

3. Δάβαρη Ελένη

4. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια

5. Δερματάς Ιωάννης

6. Βλαχογιάννη Μαρία

7. Κωβαίος Γεώργιος

8. Γουργούλης Ιωάννης

9. Κοντοπούλου Μαρία

10.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας

11. Νικολακοπούλου Βασιλική

12.Διακογιάννης Πέτρος

13.Δάρρας Γεώργιος

14.Μάλαμας Αλέξανδρος

15.Κανιώρης Νικόλαος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Κάρμαλης Βασίλειος

2. Βρατσίδα Ευτέρπη

3. Αθανασόπουλος Θεόδωρος

4. Μπουρλιάσκος Θεόδωρος

5. Νάτσικας Αντώνιος

6. Σκοτίδα Αγγελική

7. Μακρυαλέας Γεώργιος

8. Κουβόπουλος Γεώργιος

9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος

10.Παπακώστας Μάριος

11.Δημητρίου Δημήτριος

12. Μπακόλας Ηλίας

13.Θανόπουλος Αθανάσιος

14.Λούμπας Παναγιώτης

15.Παρασκευόπουλος Παρασκευάς (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.