ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΟΤΟΥ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 28 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Α. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 29 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΞΟΥΣΙΟΔ.ΝΟΜ.ΕΚΠΡΟΣ. πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 30 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 31 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ πατήστε εδώ

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.