ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 25 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 27 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 28 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 29 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 30 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ OPUS πατήστε εδώ

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.