ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 9 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 11 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 12 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ
 •  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΩΝΙΣΜΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 17 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 19 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ AGIA PARASKEVI NIGHT RUN 2020 πατήστε εδώ
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.