ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 78 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

2. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 79 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. πατήστε εδώ

3. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 80 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 πατήστε εδώ

4. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 81 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚ.ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΟΥΣΙΑ ΑΘ. πατήστε εδώ

5. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 82 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

6. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 83 ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

7. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 84 ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

8. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 85 ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

9. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 86 ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

10. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 87 ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.