ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΟΔΑΠ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΓΕΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 18 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 19 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 21 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤ.-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ 2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 22 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 23 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ 14ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ πατήστε εδώ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 πατήστε εδώ

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.