ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΑΟΔΑΠ Ανακοινώνει τα αποτελέσματα , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών συνολικά πέντε (05) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής.  Συγκεκριμένα  3 θέσεις ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ και 2 θέσεις  ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-Εσωτερικών Χώρων.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

1. Για  (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ πατήστε εδώ

2. Για (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ πατήστε εδώ

3. Για (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ πατήστε εδώ

4. Για (ΔΕ) ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ πατήστε εδώ

5. Για (ΤΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ πατήστε εδώ

 6. Για ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ  πατήστε εδώ

 7. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΑΟΔΑΠ Ανακοινώνει τα αποτελέσματα , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών συνολικά δύο (02) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής.  Συγκεκριμένα  2 θέσεις ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022

Το Ν.Π.Δ.∆. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για την Πρόσληψη Προσωπικού Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)

1. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην αντισφαίριση πατήστε εδώ

2. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ενόργανη πατήστε εδώ

3. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ρυθμική πατήστε εδώ

4. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στον μαζικό αθλητισμό πατήστε εδώ

5. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  πατήστε εδώ

 6. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στov ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  πατήστε εδώ

 7. Απορριπτέοι πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

13. Για  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ-ΑΡΜΟΝΙΟΥ πατήστε εδώ

14. Για  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ πατήστε εδώ

15. Για  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ DRUMS/ΚΡΟΥΣΤΩΝ πατήστε εδώ

16. Για  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ πατήστε εδώ

17. Για  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ/ΜΠΑΣΟΥ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

1. Για  (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ πατήστε εδώ

2. Για (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ πατήστε εδώ

3. Για (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ πατήστε εδώ

4. Για (ΔΕ) ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ πατήστε εδώ

5. Για (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ - ΗΘΟΠΟΙΟΙ πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Ν.Π.Δ.∆. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για την Πρόσληψη Προσωπικού Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)

1. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην αντισφαίριση πατήστε εδώ

2. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στον μαζικό αθλητισμό πατήστε εδώ

3. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ενόργανη πατήστε εδώ

4. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ρυθμική πατήστε εδώ

5. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  πατήστε εδώ

 6. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στov ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  πατήστε εδώ

 7. Απορριπτέοι πατήστε εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.