ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Ν.Π.Δ.∆. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για την Πρόσληψη Προσωπικού Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)

1. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην αντισφαίριση πατήστε εδώ

2. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στον μαζικό αθλητισμό πατήστε εδώ

3. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ενόργανη πατήστε εδώ

4. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ρυθμική πατήστε εδώ

5. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  πατήστε εδώ

 6. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στov ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  πατήστε εδώ

 7. Απορριπτέοι πατήστε εδώ

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.