ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΑΟΔΑΠ Ανακοινώνει τα αποτελέσματα , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών συνολικά δύο (02) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής.  Συγκεκριμένα  2 θέσεις ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ πατήστε εδώ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ πατήστε εδώ

3. Απορριπτέοι πατήστε εδώ

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.