ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η Μεικτή Χορωδία Δήμου Αγίας Παρασκευής ταξιδεύει στην Αλεξανδρούπολη συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις
" ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2019 ".

 xorodeiaalejandr