ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 2018

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

12. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

14. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

15. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

17. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ

18. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ πατήστε εδώ