• Αρχική
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
  • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. (ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

1.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 130 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 πατήστε εδώ

2.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 131 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 πατήστε εδώ

3.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 132 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 πατήστε εδώ

4.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 133 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ πατήστε εδώ

5.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 134 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ πατήστε εδώ

6.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 135 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΦ.ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛ.2018 πατήστε εδώ

7.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 136 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΩΤΟΚ.  ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛ. ΕΡΓ.-ΥΠΗΡ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

8.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 137 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 7-2018 Α.Δ.Σ. - ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ πατήστε εδώ

9.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 138 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤ. ΔΝΤΗ ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ

10.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 139 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ πατήστε εδώ

11.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 140 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 πατήστε εδώ

12.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 141 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ πατήστε εδώ

13.ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 142 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ πατήστε εδώ

14. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 143 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ πατήστε εδώ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 114 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤ.ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ πατήστε εδώ

2. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 115 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

3. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 116 11ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ 2018 πατήστε εδώ

4. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 117 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚ.ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΙΚ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ πατήστε εδώ

5. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 118 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 20 ΚΑΙ 54-2018 Α.Δ.Σ. πατήστε εδώ

6. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 119 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.  ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

7. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 120 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 103-2018 Α.Δ.Σ.-ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ πατήστε εδώ

8. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 121 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ πατήστε εδώ

9. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 122 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ πατήστε εδώ

10. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 123 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

11. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 124 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓ. πατήστε εδώ

12. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 125 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΘΕΡ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ πατήστε εδώ

13. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 126 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

14. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 127 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 - 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΟΔΑΠ 2018 πατήστε εδώ

15. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 128 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΩΤ. ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡ. ΕΡΓ.-ΥΠΗΡ. 2018 πατήστε εδώ

16. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 129 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΣΑΚΟΥ πατήστε εδώ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 111 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΜΠ 2018 πατήστε εδώ

2. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 112 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΜΠ ΕΡΓΑΖ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

3. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 113 ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙ-ΤΟΙ  πατήστε εδώ

 Αποφάσεις της 12ης Συνεδρίασης:

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 93 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΩΤΟΚ. ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡ. ΕΡΓ. ΕΤΟΥΣ 2017 πατήστε εδώ

2. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 94 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 πατήστε εδώ

3. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 95 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδω

4. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 96 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΟΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ  ΙΟΥΝΙΟ 2018 πατήστε εδώ

5. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 97 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 πατήστε εδω

6. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 98 ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2018 πατήστε εδώ

7. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 99 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜ. ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ 11ου ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ πατήστε εδώ

8. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 100 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΩΔΕΙΟΥ πατήστε εδώ

9. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 101 11ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018 πατήστε εδώ

10. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 102 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ

11. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 103 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ πατήστε εδώ

12. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 104 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ πατήστε εδω

13. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 105 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ πατήστε εδώ

14. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 106 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡ. ΚΙΝΗΜ.ΣΤΟ ΠΟΛΙΤ.ΠΑΡΚΟ ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ πατήστε εδώ

15. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 107 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΝΗΜ-ΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ πατήστε εδώ

16. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 108 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡ.ΚΙΝΗΜ-ΦΟΥ πατήστε εδώ

17. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 109 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΡ.ΚΙΝΗΜ-ΦΟΥ πατήστε εδώ

18. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 110 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ πατήστε εδώ

 

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ