ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 42 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 43 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.-3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 44 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 45 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ OPUS πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 47 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ