ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 5 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.Υ. ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 6 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ πατήστε εδώ