ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 124 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 125 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 πατήστε εδώ