ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 115 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 116 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 116 ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 117 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 118 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 119 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ