ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 70 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 71 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ 2021-22 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 72 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΦΑ  ΙΔΟΧ 2021-22 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 73 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ 2021-22 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 74 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ πατήστε εδώ