ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 88 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 -Ο0ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 89 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 90 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ 2020 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 91 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟΥ 2020 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 92 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ 2020 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 93 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΟΑΠ ΓΙΑ ΠΡΟΠ.-ΑΓΩΝ.ΩΡΕΣ 2020-2021 πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 94 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ  ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 95 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ πατήστε εδώ
  • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 96 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ