ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

1. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 122 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ

2. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Νο 123 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΟΔΑΠ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 πατήστε εδώ