Εργαστήριο Γλυπτικής

ΣΑΡΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
Γλυπτική:

Δευτέρα 17.00-21.00

Πέμπτη 10.00-14.00

Πέμπτη 17.00-21.00

Γλυπτική με μοντέλο εκ του φυσικού:

Παρασκευή 17.00-21.00

1
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9