ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 61, ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2106007901

001
002