ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Σκάκι, Μπριτζ): μαθήματα σκακιού για όλους